ABCAN  Danışmanlık ve Eğitim

  ASCM CPIM, CSCP

 !

Copyright © ABCAN Consulting
   
ASCM Temel Eğitim ve Sertifika Dersleri
 
 

YENİ CPIM SİSTEMİNE BAŞLIYORUZ!

Please ask for registration details!

28 February-3 March 2018  (GOSB or Kozyatağı, Istanbul)

Includes: Instruction (English)
NEW PART 1 (BSCM) Student Learning System

Online Access, Trial Exam

Lunch, coffee, tea and other offerings

Price: 1200 USD plus taxes (VAT), must be paid before start date

 

 

CPIM01 PART 1 Basics of Supply Chain Management

Basics of Supply Chain Management dersi 2 modülden oluşan CPIM programının ilk bölümüdür. CPIM programına giriş olarak dizayn edildiğinden hemen hemen tedarik zinciri ve işletme operasyonlarının tamamını kapsar. Bu kurs hemen her meslekten tedarik zincirlerinin basit anlamda işleyişini, lojistik, stok kontrol, üretim planlama ve kontrol, kalite kontrol, satın alma ve tam zamanında üretim konularını öğrenmek isteyen kişilere açıktır. ERP sistem kullanıcıları, danışmanlar, kariyerinde daha üst seviyelere ulaşmak üzere CPIM sertifikasına sahip olmak isteyen profesyoneller bu kursa kesinlikle katılmalıdır.

Katılımcılar, kurs sonunda ASCM tarafından hazırlanan katılımcı sertifikalarını %80 katılım aşıldığında almaya hak kazanırlar.

Basics dersi aşağıdaki konuları kapsamaktadır: Tedarik zincirlerinin tanıtımı; satış tahminleme; satış ve operasyon planlama, master plan; kaynak planlama, kapasite planlama, üretim kontrol; stok kontrol esasları ve yönetimi; dağtım ve satın alma; kalite kontrol ve tam zamanında üretim, theory of constraints.

Ders Ingilizce olarak verilecektir. Ders yerimiz katılımcı sayısına bağlı olarak GOSB Teknopark eğitim salonunda veya Kozyatağı DST Danışmanlık ofisi olacaktır.

CPIM sertifikası, ASCM tarafından yönetilen sınavların tamamını (2 modül) başarıyla geçilmesi sonucunda elde edilir. Sertifika sınav bilgileri ve gerekli hazırlıklar, deneme testi, kayıt koordinasyonu ders sırasında katılımcılara verilecektir. Önemli not: Sertifika için doğrudan alınacak sınav ve ücreti ayrıca değerlendirilmelidir.

 
 

CPIM01 Basics of Supply Chain Management

CPIM Basics of Supply Chain Management is the first of the two CPIM modules. Basics is developed as the entry course into the CPIM program. In this course, one will explore the basic concepts of managing the flow of materials in a supply chain. The course covers a complete overview of material flow, from internal and external suppliers, to and from organizations. Professionals seeking to enter or improve their knowledge in supply chain field, logistics, materials management, operations management, ERP users, and professionals pursuing CPIM designation should take this course.

 

Section A: Introduction to Supply Chain Management

Manufacturing concepts, business environments, conflicts, role and objectives; ERP systems, manufacturing processes, product life cycles, supply chain concepts and issues, materials management, importance of planning planning and control systems, United Nations Global Compact corporate responsibilities. Philosophy,culture and methods of lean manufacturing.

 

Section B: Demand Management

Demand management processes, characteristics, patterns; principles of forecasting; forecasting techniques and process; management of forecast, bias and error measurement.
 

Section C: Master Planning
Sales and Operations plan, production plan and strategies; resource requirements planning, product families, master production schedule (MPS) and rough-cut capacity plan; relationship of the MPS to sales and the ability to promise delivery. Inputs and outputs of master scheduling, time fences, avaliable-to-promise.

 

Section D: Material Requirements Planning

Use of material requirements planning (MRP); MRP process; bill of materials; MRP logic, order planning and control. Use of planning data, planning parameters,bill of material (BOM). Uses of BOM, expediting, de-expediting and changes to MRP.

 

Section E: Capacity Management

Capacity management, priority planning, calculation of capacity. Routings, work centers, lead time components, load and cpacity, resolving differences, back-schedule.

 

Section F: Purchasing

Purchasing types, purchasing process and control; value added roles of purchasing, objectives, purchasing management, executing the purchasing cycle, supplier performance and management.

 

Section G: Inventory Management

Aggregate and item inventory management, classification of inventory, functions of inventory; ordering and carrying inventory. economic order quantity (EOQ) and other lot sizing methods; order point, safety stock, service level; ABC analysis and inventory performance, auditing inventory records, cycle counting.

 

Section H: Execution and Control

Theory of constraints (TOC), managing throughput, understanding constraints, bottlenecks, drum-buffer-rope applications, throughput accounting. Activities of production and control, PAC system; techniques of scheduling; shop order and implementation of input/output control.

 

Section I: Physical Distribution

Physical distribution, marketing, and production relationships,  distribution system, distribution requirements planning; warehousing activities;  transportation modes. Shipping costs, reverse logistics, location systems, public and private warehousing.

 

Section J: Continuous Improvement

Uses of continuous improvement, culture, techniques and valueadd. Lean concepts; hoshin planning, kaizen, values stream mapping, poka-yoke, 5S. Critical path method (CPM), use of critical chain, TOC. Using various quality control tools and techniques. Application of continuous flow, continuous improvement in manufacturing; setup time reduction; pull systems; relationships with suppliers; total productive maintenance, employee empowerment, quality function deployment, quality management systems, continuous improvement, total quality management (TQM); costs of quality; six sigma (DMAIC) process.